Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 327лв

ГПР: 16.53% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 981.59лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 981.59лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 981.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 168лв

ГПР: 20.13% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1010.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

168лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1010.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

168лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1010.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 115лв

ГПР: 21.59% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1038.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1038.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1038.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 89лв

ГПР: 22.33% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1067.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

89лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1067.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

89лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1067.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 73лв

ГПР: 22.72% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1095.95лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1095.95лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1095.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 62лв

ГПР: 22.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1124.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1124.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1124.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 49лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1181.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1181.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1181.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 41лв

ГПР: 22.98% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1238.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

41лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1238.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

41лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1239.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 41лв

ГПР: 34.36% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1467.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

36лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1296.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

36лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1296.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 38лв

ГПР: 34.04% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1524.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

33лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1334.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 34лв

ГПР: 33.39% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1639.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

29лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1410.44лв. Такса ангажимент: 0лв.