Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 254лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 761.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

254лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 761.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

254лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 761.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 131лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 783.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

131лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 783.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

131лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 783.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 90лв

ГПР: 22.88% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 805.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 805.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 805.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 69лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 827.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 827.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 827.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 57лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 849.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 849.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 849.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 48лв

ГПР: 23.66% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 872.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 872.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 872.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 38лв

ГПР: 23.61% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 916.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 916.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 916.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 32лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 960.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

32лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 960.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 32лв

ГПР: 35.01% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1138.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

28лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1005.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 30лв

ГПР: 34.63% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1182.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

26лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1034.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 26лв

ГПР: 33.89% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1271.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

23лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1093.72лв. Такса ангажимент: 0лв.