Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 139лв

ГПР: 18.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 417.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

139лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 417.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

139лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 417.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 72лв

ГПР: 21.66% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 429.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 429.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 429.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 49лв

ГПР: 22.82% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 441.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 441.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 441.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 38лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 453.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 453.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 453.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 31лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 465.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 465.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 465.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 27лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 477.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

27лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 477.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 21лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 502.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

21лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 502.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 18лв

ГПР: 23.44% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 526.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 526.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 17лв

ГПР: 34.99% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 623.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

15лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 550.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 16лв

ГПР: 34.62% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 648.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

14лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 567.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 15лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 696.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

12лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 599.40лв. Такса ангажимент: 0лв.