Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 129лв

ГПР: 18.10% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 388.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

129лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 388.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

129лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 388.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 67лв

ГПР: 21.31% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 399.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

67лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 399.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

67лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 399.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 46лв

ГПР: 22.51% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 410.93лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 410.93лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 410.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 35лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 422.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 422.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 422.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 29лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 433.55лв. Такса ангажимент: 0лв.

29лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 433.55лв. Такса ангажимент: 0лв.

29лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 433.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 25лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 444.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

25лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 444.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 19лв

ГПР: 23.48% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 467.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

19лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 467.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 16лв

ГПР: 23.34% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 490.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

16лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 490.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 16лв

ГПР: 34.85% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 580.58лв. Такса ангажимент: 0лв.

14лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 512.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 15лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 603.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

13лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 527.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 14лв

ГПР: 33.78% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 648.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

12лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 557.96лв. Такса ангажимент: 0лв.