Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 120лв

ГПР: 16.53% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 359.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

120лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 359.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

120лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 359.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 62лв

ГПР: 20.13% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 369.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 369.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 369.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 42лв

ГПР: 21.59% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 380.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 380.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 380.43лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 33лв

ГПР: 22.33% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 390.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

33лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 390.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

33лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 390.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 27лв

ГПР: 22.72% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 401.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

27лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 401.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 23лв

ГПР: 22.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 411.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

23лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 411.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 18лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 432.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 432.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 15лв

ГПР: 22.98% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 453.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

15лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 453.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 15лв

ГПР: 34.36% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 537.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

13лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 474.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 14лв

ГПР: 34.04% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 558.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

12лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 488.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 13лв

ГПР: 33.39% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 600.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

11лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 516.52лв. Такса ангажимент: 0лв.