Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 824лв

ГПР: 18.72% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2470.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

824лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2470.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 424лв

ГПР: 21.85% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2542.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

424лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2542.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 291лв

ГПР: 22.93% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2614.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

291лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2614.95лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 224лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2686.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

224лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2686.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 184лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2758.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

184лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2758.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 157лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2830.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

157лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2830.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 124лв

ГПР: 23.67% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2974.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

124лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2974.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 104лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3118.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3118.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 103лв

ГПР: 35.07% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3694.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3262.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 96лв

ГПР: 34.69% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3838.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

84лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3358.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 86лв

ГПР: 33.94% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 4126.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

74лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3550.56лв. Такса ангажимент: 0лв.