Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 82лв

ГПР: 18.10% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 246.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

82лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 246.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

82лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 246.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 42лв

ГПР: 21.31% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 253.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 253.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 253.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 29лв

ГПР: 22.51% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 260.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

29лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 260.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 22лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 267.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

22лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 267.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 18лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 274.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 274.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 16лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 282.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

16лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 282.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 12лв

ГПР: 23.48% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 296.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

12лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 296.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 10лв

ГПР: 23.34% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 310.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

10лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 310.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 10лв

ГПР: 34.85% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 368.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

9лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 325.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 10лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 382.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

8лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 334.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 9лв

ГПР: 33.78% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 411.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

7лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 353.72лв. Такса ангажимент: 0лв.