Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 721лв

ГПР: 17.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2161.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

721лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2161.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 371лв

ГПР: 21.02% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2224.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

371лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2224.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 254лв

ГПР: 22.33% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2287.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

254лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2287.89лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 196лв

ГПР: 22.93% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2350.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

196лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2350.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 161лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2413.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

161лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2413.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 138лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2476.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

138лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2476.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 108лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2602.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

108лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2602.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 91лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2728.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2728.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 90лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3232.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2854.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 84лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3358.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2938.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 75лв

ГПР: 33.71% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3610.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3106.56лв. Такса ангажимент: 0лв.