Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 515лв

ГПР: 18.10% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1543.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

515лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1543.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

515лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1543.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 265лв

ГПР: 21.31% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1588.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

265лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1588.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

265лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1588.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 182лв

ГПР: 22.51% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1633.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

182лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1633.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

182лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1633.95лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 140лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1678.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

140лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1678.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

140лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1678.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 115лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1723.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1723.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1723.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 98лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1768.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

98лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1768.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

98лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1768.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 77лв

ГПР: 23.48% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1858.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1858.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1858.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 65лв

ГПР: 23.34% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1948.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1948.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1948.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 64лв

ГПР: 34.85% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2308.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2038.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2038.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 60лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2398.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

52лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2098.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

52лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2098.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 54лв

ГПР: 33.78% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2578.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2218.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2218.56лв. Такса ангажимент: 0лв.