Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 336лв

ГПР: 17.14% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1008.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

336лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1008.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 173лв

ГПР: 20.71% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1037.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

173лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1037.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 119лв

ГПР: 22.13% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1067.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

119лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1067.13лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 91лв

ГПР: 22.78% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1096.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1096.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 75лв

ГПР: 23.10% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1125.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

75лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1125.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 64лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1155.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

64лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1155.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 51лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1213.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1213.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 42лв

ГПР: 23.21% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1272.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1272.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 42лв

ГПР: 34.68% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1507.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

37лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1331.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 39лв

ГПР: 34.33% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1566.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 35лв

ГПР: 33.63% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1683.88лв. Такса ангажимент: 0лв.