Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 655лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1966.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

655лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1966.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 337лв

ГПР: 20.81% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2023.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

337лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2023.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 231лв

ГПР: 22.17% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2080.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

231лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2080.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 178лв

ГПР: 22.80% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2138.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

178лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2138.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 146лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2195.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

146лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2195.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 125лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2252.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

125лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2252.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 99лв

ГПР: 23.34% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2367.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

99лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2367.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 83лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2481.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

83лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2481.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 82лв

ГПР: 34.69% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2939.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2596.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 76лв

ГПР: 34.34% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3054.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

67лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2672.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 68лв

ГПР: 33.64% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3283.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

59лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2825.28лв. Такса ангажимент: 0лв.