Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 606лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1818.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

606лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1818.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

606лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1818.99лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 312лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1871.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

312лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1871.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

312лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1871.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 214лв

ГПР: 22.88% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1924.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

214лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1924.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

214лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1924.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 165лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1977.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

165лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1977.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

165лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1977.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 135лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2030.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

135лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2030.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

135лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2030.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 116лв

ГПР: 23.66% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2083.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2083.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2083.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 91лв

ГПР: 23.61% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2189.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2189.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2189.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 77лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2295.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2295.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2295.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 76лв

ГПР: 35.01% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2719.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

67лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2401.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

67лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2401.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 71лв

ГПР: 34.63% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2825.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2472.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2472.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 63лв

ГПР: 33.89% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3037.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2613.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2613.60лв. Такса ангажимент: 0лв.