Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 563лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1688.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

563лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1688.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 290лв

ГПР: 20.81% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1737.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

290лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1737.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 199лв

ГПР: 22.17% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1786.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

199лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1786.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 153лв

ГПР: 22.80% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1835.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

153лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1835.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 126лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1884.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

126лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1884.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 107лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1934.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

107лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1934.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 85лв

ГПР: 23.34% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2032.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2032.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 71лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2130.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

71лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2130.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 70лв

ГПР: 34.69% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2524.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2229.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 66лв

ГПР: 34.34% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2622.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2294.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 59лв

ГПР: 33.64% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2819.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2425.92лв. Такса ангажимент: 0лв.