Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 390лв

ГПР: 18.72% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1169.05лв. Такса ангажимент: 0лв.

390лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1169.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 201лв

ГПР: 21.85% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1203.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

201лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1203.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 137лв

ГПР: 22.93% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1237.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

137лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1237.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 106лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1271.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

106лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1271.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 87лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1305.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

87лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1305.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 74лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1339.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

74лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1339.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 59лв

ГПР: 23.67% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1407.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

59лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1407.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 49лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1475.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1475.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 49лв

ГПР: 35.07% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1747.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1543.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 45лв

ГПР: 34.69% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1816.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1589.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 41лв

ГПР: 33.94% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1952.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1680.00лв. Такса ангажимент: 0лв.