Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 342.99лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1028.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

342.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1028.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

342.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1028.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 176.49лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1058.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

176.49лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1058.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

176.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1058.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 120.99лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1088.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

120.99лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1088.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

120.99лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1088.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 109.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1098.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 93.24лв

ГПР: 22.74% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1118.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

93.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1118.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

93.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1118.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 76.59лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1148.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

76.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1148.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

76.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1148.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 65.49лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1178.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

65.49лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1178.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

65.49лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1178.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 51.62лв

ГПР: 23.30% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1238.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1238.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1238.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 43.29лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1298.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1298.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.29лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1298.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 42.74лв

ГПР: 34.66% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1538.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.74лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1358.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.74лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1358.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 39.96лв

ГПР: 34.32% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1598.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

34.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1398.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

34.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1398.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 35.80лв

ГПР: 33.63% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1718.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.80лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1478.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.80лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1478.40лв. Такса ангажимент: 0лв.