Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 267.46лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 802.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

267.46лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 802.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

267.46лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 802.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 137.62лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 825.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

137.62лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 825.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

137.62лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 825.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 94.35лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 849.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

94.35лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 849.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

94.35лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 849.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 85.69лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 856.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 72.71лв

ГПР: 22.74% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 872.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 872.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 872.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 59.72лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 895.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.72лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 895.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.72лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 895.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 51.07лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 919.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.07лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 919.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.07лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 919.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 40.25лв

ГПР: 23.30% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 965.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.25лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 965.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.25лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 966.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 33.76лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1012.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.76лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1012.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 33.32лв

ГПР: 34.66% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1199.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.43лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1059.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 31.16лв

ГПР: 34.32% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1246.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

27.26лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1090.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 27.91лв

ГПР: 33.63% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1339.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

24.02лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1152.92лв. Такса ангажимент: 0лв.