Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 233.12лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 699.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

233.12лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 699.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

233.12лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 699.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 119.96лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 719.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

119.96лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 719.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

119.96лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 719.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 82.23лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 740.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.23лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 740.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.23лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 740.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 74.69лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 746.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 63.37лв

ГПР: 22.74% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 760.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

63.37лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 760.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

63.37лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 760.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 52.06лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 780.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.06лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 780.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.06лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 780.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 44.51лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 801.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

44.51лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 801.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

44.51лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 801.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 35.08лв

ГПР: 23.30% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 841.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.08лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 841.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.08лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 841.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 29.42лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 882.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.42лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 882.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 29.05лв

ГПР: 34.66% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1045.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.65лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 923.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 27.16лв

ГПР: 34.32% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1086.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

23.76лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 950.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 24.33лв

ГПР: 33.63% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1167.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.94лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1004.92лв. Такса ангажимент: 0лв.