Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 171.32лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 513.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

171.32лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 513.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

171.32лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 513.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 88.16лв

ГПР: 21.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 528.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.16лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 528.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.16лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 528.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 60.43лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 543.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.43лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 543.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.43лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 543.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 54.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 548.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 46.57лв

ГПР: 23.37% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 558.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 558.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 558.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 38.26лв

ГПР: 23.61% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 573.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

38.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 573.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

38.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 573.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 32.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 588.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.71лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 588.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.71лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 588.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 25.78лв

ГПР: 23.66% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 618.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.78лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 618.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.78лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 618.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 21.62лв

ГПР: 23.49% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 648.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

21.62лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 648.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 21.35лв

ГПР: 35.07% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 768.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.85лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 678.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 19.96лв

ГПР: 34.69% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 798.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.46лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 698.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 17.88лв

ГПР: 33.94% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 858.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.39лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 738.52лв. Такса ангажимент: 0лв.