Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 617.66лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1852.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

617.66лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1852.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

617.66лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1852.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 317.82лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1906.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

317.82лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1906.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

317.82лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1906.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 217.88лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1960.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

217.88лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1960.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

217.88лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1960.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 197.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1978.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 167.91лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2014.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

167.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2014.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

167.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2014.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 137.92лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2068.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

137.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2068.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

137.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2068.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 117.93лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2122.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

117.93лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2122.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

117.93лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2122.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 92.95лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2230.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

92.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2230.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

92.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2230.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 77.96лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2338.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

77.96лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2338.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

77.96лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2338.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 76.96лв

ГПР: 34.58% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2770.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

67.96лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2446.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

67.96лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2446.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 71.96лв

ГПР: 34.25% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2878.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

62.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2518.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

62.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2518.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 64.46лв

ГПР: 33.57% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3094.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.47лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2662.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.47лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2662.56лв. Такса ангажимент: 0лв.