Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 583.32лв

ГПР: 19.17% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1749.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

583.32лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1749.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

583.32лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1749.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 300.16лв

ГПР: 22.01% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1800.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

300.16лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1800.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

300.16лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1800.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 205.77лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1851.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

205.77лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1851.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

205.77лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1851.93лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 186.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1868.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 158.57лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1902.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

158.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1902.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

158.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1902.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 130.26лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1953.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1953.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1953.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 111.38лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2004.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

111.38лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2004.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

111.38лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2004.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 87.78лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2106.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

87.78лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2106.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

87.78лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2106.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 73.62лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2208.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

73.62лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2208.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

73.62лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2208.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 72.68лв

ГПР: 35.15% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2616.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

64.18лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2310.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

64.18лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2310.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 67.96лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2718.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.46лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2378.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.46лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2378.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 60.88лв

ГПР: 34.00% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2922.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.39лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2514.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.39лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2514.72лв. Такса ангажимент: 0лв.