Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 370.46лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1111.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

370.46лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1111.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

370.46лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1111.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 190.62лв

ГПР: 20.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1143.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

190.62лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1143.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

190.62лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1143.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 130.68лв

ГПР: 22.14% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1176.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.68лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1176.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.68лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1176.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 118.69лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1186.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 100.71лв

ГПР: 22.77% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1208.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

100.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1208.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

100.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1208.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 82.72лв

ГПР: 23.11% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1240.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.72лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1240.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.72лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1240.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 70.73лв

ГПР: 23.27% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1273.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

70.73лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1273.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

70.73лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1273.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 55.75лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1337.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.75лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1337.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.75лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1338.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 46.76лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1402.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.76лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1402.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.76лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1402.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 46.16лв

ГПР: 34.69% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1661.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.76лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1467.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.76лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1467.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 43.16лв

ГПР: 34.34% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1726.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.77лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1510.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.77лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1510.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 38.66лв

ГПР: 33.65% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1855.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.27лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1596.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.27лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1596.96лв. Такса ангажимент: 0лв.