Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 360.16лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1080.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

360.16лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1080.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

360.16лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1080.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 185.32лв

ГПР: 21.60% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1111.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

185.32лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1111.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

185.32лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1111.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 127.05лв

ГПР: 22.78% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1143.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

127.05лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1143.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

127.05лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1143.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 115.39лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1153.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 97.91лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1174.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

97.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1174.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

97.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1174.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 80.42лв

ГПР: 23.57% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1206.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

80.42лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1206.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

80.42лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1206.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 68.77лв

ГПР: 23.65% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1237.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.77лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1237.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.77лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1237.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 54.20лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1300.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

54.20лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1300.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

54.20лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1300.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 45.46лв

ГПР: 23.47% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1363.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.46лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1363.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.46лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1363.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 44.87лв

ГПР: 35.04% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1615.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.63лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1426.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.63лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1426.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 41.96лв

ГПР: 34.66% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1678.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.71лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1468.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.71лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1468.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 37.59лв

ГПР: 33.92% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1804.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.34лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1552.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.34лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1552.32лв. Такса ангажимент: 0лв.