Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 39лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 118.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 20лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 121.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 14лв

ГПР: 22.88% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 125.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 11лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 128.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 9лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 132.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 8лв

ГПР: 23.66% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 135.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 6лв

ГПР: 23.61% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 142.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 5лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 149.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5лв

ГПР: 35.01% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 177.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 5лв

ГПР: 34.63% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 184.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4лв

ГПР: 33.89% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 197.80лв. Такса ангажимент: 0лв.