Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 267лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 802.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

267лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 802.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 138лв

ГПР: 20.81% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 825.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

138лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 825.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 94лв

ГПР: 22.17% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 849.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 849.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 73лв

ГПР: 22.80% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 872.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 872.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 60лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 895.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

60лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 895.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 51лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 919.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 919.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 40лв

ГПР: 23.34% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 965.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 966.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 34лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1012.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 33лв

ГПР: 34.69% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1199.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 31лв

ГПР: 34.34% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1246.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 28лв

ГПР: 33.64% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1339.88лв. Такса ангажимент: 0лв.